Teken de petitie!

Mensen met kanker en hun naasten hebben goede zorg nodig. Psycho-oncologische zorg die deel moet uitmaken van de totale kankerzorg.  Zorg die daarom moet worden vergoed uit de basisverzekering. Omdat deze zorg – net zoals de behandeling van kanker – onmisbaar is om door te kunnen gaan, weer te gaan werken en het leven opnieuw op te pakken.

Teken de petitie hier om ervoor te zorgen dat psycho-oncologische zorg in de basisverzekering blijft.

Namens het team van de Vruchtenburg, hartelijk dank!

Zie hieronder ook het filmpje van ex-cliënte Kristel Hoogwout over haar ervaringen bij de Vruchtenburg