De Vruchtenburg is een psycho-oncologisch centrum voor mensen met kanker en hun naasten en biedt zowel Basis- als Gespecialiseerde GGZ.
De gesprekken kunnen individueel zijn en/of in groepsverband. Ook kan de behandeling bestaan uit familie- en/of partnergesprekken.
De Vruchtenburg ondersteunt mensen in elke fase van het ziekteproces. Het is mogelijk dat een therapeut van de Vruchtenburg de patiënt thuis bezoekt als daar een medische indicatie voor is.

Vergoeding
Psychologische zorg door de Vruchtenburg wordt vergoed door de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of jeugdarts noodzakelijk.
Onze zorg telt mee bij het aanspreken van ieders eigen risico. Voor 2017 bedraagt het eigen risico 385 euro.

Naast het bieden van patiëntenzorg biedt de Vruchtenburg ook: