Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod van groepsgesprekken/training bij de Vruchtenburg.

Aandacht gerichte cognitieve training
Deze training is bedoeld voor mensen die willen leren met aandacht in het leven te staan en bewust om te gaan met stressgerelateerde klachten. Het is bekend dat veel mensen met kanker stress ondervinden van hun ziekte. In deze training leert u om de invloed van grote spanning op uw leven te beperken, waardoor u meer rust gaat ervaren.
In de training komen onder andere aan de orde: bewust worden van lichamelijke gewaarwordingen; ademhaling; zicht krijgen op patronen van denken en handelen; omgaan met angst, pijn en vermoeidheid; mentale en fysieke ontspanning.

Verder na kanker
Dit is een gespreksgroep voor mensen die na kanker de draad van hun leven weer op willen pakken. Deze training helpt mensen een basis te leggen voor hun verwerking en hun eigen kracht te vergroten. Dat gebeurt onder andere door middel van lotgenotencontact en ontspanningsoefeningen.
Het programma omvat een serie van 6 wekelijkse bijeenkomsten over onderwerpen zoals de draad weer oppakken, het omgaan met vermoeidheid, spanningen, communicatie met anderen, werk en overige onderwerpen die de cliënten raken,
Deze groep start doorlopend door het jaar op locatie Leiden.

Kanker en werk
Dit is een gespreksgroep voor mensen die tijdens- en of na kanker hun werk weer willen oppakken. Naast begeleiding en uitwisseling over thema’s als ‘communicatie met collega’s’ en ‘gezond opbouwen en terugval voorkomen’ wordt er ook informatie gegeven over wet- & regelgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

Omgaan met verlies
Dit is een gespreksgroep van 8 tot 10 deelnemers die met verlies te maken hebben of hebben gehad. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan verlies van gezondheid, relatie, of werk.
Thema’s die aan de orde komen: het proces van emoties en hoe hiermee om te gaan, positief denken ten opzichte van verlies, interactie met de omgeving, intimiteit, de plek van geloof, hoop & liefde in het leven. Als laatste wordt gewerkt aan een stappenplan voor de toekomst.