Veel gestelde vragen

Waarom is de Vruchtenburg uniek?

De Vruchtenburg is expert in het begeleiden van mensen met kanker en hun naasten. Deze zorg vereist namelijk specifieke kennis en kundigheid, die nauwelijks of niet beschikbaar is binnen de reguliere zorginstellingen (zoals eerstelijnspsychologenpraktijken en andere GGZ-instellingen).
Bij de Vruchtenburg is er expertise op het gebied van psychologie en somatiek van kanker (én de wisselwerking daartussen). Hiermee her- en erkennen de psychologen bij de Vruchtenburg als geen ander de problematiek van mensen met kanker en hun naasten en zijn zij veel beter toegerust om deze groep te begeleiden.

Kunnen andere psychologen ons werk ook doen?

Er zijn enkele andere vergelijkbare psycho-oncologische centra in Nederland (www.ipso.nl).
In de regio Zuid-Holland, West-Brabant en Zeeland is De Vruchtenburg het enige psycho-oncologisch centrum.

Is het werk van de Vruchtenburg succesvol?

Bij de Vruchtenburg vindt voortdurend onderzoek plaats naar de kwaliteit van onze zorg.
Cliënten krijgen na afronding van de begeleiding (individuele- en groepsbegeleidingstrajecten) een evaluatie-vragenlijst toegestuurd die zij anoniem kunnen invullen.
Onze cliënten geven aan dat de verkregen hulp leidt tot meer kracht, beter functioneren en minder klachten. De hulp wordt gemiddeld met een rapportcijfer 8 gewaardeerd.

Waarom vragen wij uw financiële steun?

De Vruchtenburg wil meer doen aan directe cliëntenondersteuning dan de overheid financiert en kan dat alleen met uw hulp

  • Cliënten die bij ons komen kunnen dermate ziek zijn dat zij niet meer in staat zijn om naar onze locatie te komen. De huisbezoeken die wij bij deze (vaak terminale) cliënten afleggen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed
  • Wij helpen meer cliënten dan we op basis van onze afspraken met de zorgverzekeraar mogen.
  • Wij bieden zorg aan partners of kinderen van een zieke of overleden echtgenoot. Deze zorg wordt door de overheid niet vergoed.

Met uw financiële steun kunnen wij de kosten van behandeling voor deze cliënten betalen, die wij anders niet zouden kunnen helpen.

De Vruchtenburg wil investeren in de ontwikkeling van zorgkwaliteit en het ontwikkelen van nieuwe zorgproducten

  • Wij doen onderzoek. Dat doen we op het thema ‘psycho-oncologie’ en ook onderzoeken wij jaarlijks onze cliënttevredenheid.
  • We participeren in projecten om de psychologische zorg voor- en rondom mensen met kanker te verbeteren (voorbeeld: Project zorgpad voor vrouwen met een ingrijpend gynaecologisch behandeltraject).
  • We geven bijscholing, lezingen en workshops binnen zorginstellingen.

Met uw financiële steun kunnen wij blijven investeren in kwaliteit en vernieuwing van onze zorg.

De Vruchtenburg maakt door haar bijzondere doelgroep en het bereikbaar zijn voor deze doelgroep specifieke kosten, die de overheid niet dekt in het tarief voor onze dienstverlening

  • De productie (het aantal mensen dat per dag begeleid wordt) bij de Vruchtenburg ligt gemiddeld 20% lager in vergelijking met een reguliere GGZ-instelling vanwege de complexiteit van het werk. Onze therapeuten worden geconfronteerd met aangrijpende problematiek. Om ervoor te zorgen dat zij hun werk met kwaliteit en inspiratie kunnen blijven vervullen hebben wij deze keuze gemaakt.
  • Bij de Vruchtenburg komen relatief veel ernstig zieke mensen die op het laatste moment hun afspraak afzeggen. Deze zgn. ‘no-shows’ kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Wij brengen een beperkt bedrag bij de cliënt in rekening (hetgeen wettelijk is toegestaan), echter het resterende bedrag moeten wij zelf financieren.
  • Om ervoor te zorgen dat verwijzers en cliënten hun weg naar de Vruchtenburg kunnen vinden besteden wij aandacht aan PR & Communicatie.
  • De Vruchtenburg wil voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar zijn en heeft er daarom voor gekozen om op verschillende plaatsen in het werkgebied en ook in ziekenhuizen zorg te bieden. Dit brengt extra kosten met zich mee in vergelijking met een concentratie op één plek.

Wij zijn met de andere psycho-oncologische centra in Nederland zeer actief met zorgverzekeraars en de minister in gesprek om de financiering van psycho-oncologische zorg aan te passen. Tot die tijd maakt u met uw financiële steun het mogelijk om ook deze kosten te dekken.