Intakeprocedure
Na aanmelding krijgt u van ons enkele vragenlijsten toegezonden.
De ingevulde vragenlijsten helpen ons om een inschatting te maken of u bij ons op de juiste plek bent en welke hulp het beste bij u past. Het invullen kost u ongeveer 20-40 minuten.
U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met één van onze psychologen.
Op basis van de aard en ernst van uw klachten en van uw hulpvraag komen wij vervolgens tot een voorstel voor uw behandeling.

Opmerkingen

  • Het is belangrijk dat wij de door u ingevulde vragenlijsten retour hebben ontvangen voordat u met één van onze psychologen in gesprek gaat.
  • Mocht u niet in staat zijn de vragenlijsten in te vullen dan kunnen wij u daarbij helpen. Geef dit alstublieft aan bij uw aanmelding.
  • Om voor zorg bij de Vruchtenburg in aanmerking te komen hebben wij van u de originele verwijzing van uw arts en een kopie van uw zorgpas en legitimatie nodig.

Door strengere eisen vanuit de overheid en zorgverzekeraar zijn wij verplicht ons te houden aan de hierboven beschreven intakeprocedure.

Wachttijd

De actuele wachttijd (juli 2017) tussen aanmelding en intake bedraagt gemiddeld 3 weken. De wachttijd tussen de intake en het daadwerkelijke begin van de behandeling is ongeveer 4-6 weken. De wachttijd is afhankelijk van de locatie en van de aard en ernst van de problematiek. Wanneer urgente psychologische zorg nodig is dan kan afgeweken worden van bovengenoemde wachttijden. Uw verwijzer kan in dit geval contact met ons opnemen om te overleggen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).