Niet alleen tijdens uw leven, maar ook daarna kunt u de Vruchtenburg steunen.
Dit kan door de steunstichting van de Vruchtenburg ‘Vrienden van de Vruchtenburg’ in uw testament te begunstigen met een legaat of erfstelling.

Bij een erfstelling zal Stichting Vrienden van de Vruchtenburg een percentage van uw nalatenschap erven; bij een legaat kunt u een specifiek bedrag (of goed) nalaten (vergelijkbaar met een schenking).

De Vruchtenburg en de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg hebben de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeven daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Wilt u meer informatie over fiscaal voordelig schenken?
Stuur een mail naar vriendenvan@devruchtenburg.nl en wij nemen met u contact op.