Om uw patiënt te verwijzen:

 • Kunt u het verwijsformulier hier downloaden, printen, invullen en meegeven aan uw patiënt met uw handtekening en praktijkstempel. Dit is een vereiste van de verzekeraar.

In het kader van het gewijzigde GGZ-stelsel per 1 januari 2014 is voor de verwijzing van uw patiënt naar de Vruchtenburg het volgende van belang:

 • U moet een vermoeden hebben van een diagnose uit de DSM IV en deze eventueel vermelden op de verwijsbrief.
  Het is onze ervaring dat 95% van onze cliënten voldoet aan een dergelijke DSM-IV diagnose.
 • U moet een keuze maken of u verwijst naar de Basis of Gespecialiseerde GGZ.
  De behandeling van enkelvoudige problematiek valt vanaf nu in de Basis GGZ, dit zijn maximaal 8 gesprekken.
  Langer durende trajecten en complexere problematiek wordt behandeld in de Gespecialiseerde GGZ.

NB De Vruchtenburg heeft met alle verzekeraars afspraken en biedt zowel Basis-, als Gespecialiseerde GGZ.

Belangrijke informatie voor uw patiënt

 • Voor uw patiënt is de belangrijkste wijziging ten gevolge van het nieuwe stelsel dat het intakegesprek met één van onze psychologen pas kan plaatsvinden nadat de patiënt een vragenlijst heeft ingevuld (indien gewenst met onze ondersteuning) en geretourneerd. Om de aanmeldprocedure voor iedereen duidelijk te laten verlopen, is het prettig als u uw patiënt bij een verwijzing informeert over deze werkwijze. Uw patiënten kunnen deze informatie uiteraard ook nalezen op onze website.
 • Wij verzoeken u om uw patiënt te vragen zich zelf bij ons aan te melden. Dat kan via onze site of door telefonisch contact op te nemen met één van onze locaties: 010 – 285 95 94 (Rotterdam) of 071 – 361 62 60 (Leiden). Mocht er een reden zijn waarom de patiënt zich zelf niet kan aanmelden of niet in staat is om een vragenlijst in te vullen, geef dat dan alstublieft aan bij ‘opmerkingen’ op het verwijsformulier.