Privacy
De Vruchtenburg voldoet aan alle voorwaarden van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Zo hanteren we een klachtenregeling en een dossier- en privacybewakingsregeling.

Klachten
De Vruchtenburg hecht er veel waarde aan kwalitatief goede zorg te verlenen.
In geval van klachten kunt u contact opnemen met de Vruchtenburg, telefoon: (010) 285 95 94.

Klachtenbemiddeling
Klachtenprocedure (als bemiddeling niet toereikend is)