Wilt u met uw bedrijf een specifiek project sponsoren of adopteren?

De Vruchtenburg heeft een jaarlijkse wensen- of projectenlijst. Deze projecten zijn verschillend van aard. Zo kunt u een project kiezen wat het beste bij u of bij de kern-activiteiten van uw bedrijf past.

Project 1: Vervanging ICT-infrastructuur

 • Aanleiding en noodzaak
  De huidige ICT infra-structuur (server en werkplekken) is verouderd. PC’s werken traag en vallen regelmatig uit.
  Ook kan met de huidige ICT geen E-health aan onze cliënten geboden worden.
  De infrastructuur moet worden vervangen door een nieuwe moderne oplossing.
 • Doel
  Efficiënt en storingsvrij kunnen werken. Het aanbieden en ontwikkelen van diverse E-health programma’s aan cliënten.
 • Kosten
  Naast een jaarlijkse bijdrage aan een ICT bedrijf moeten er 25 werkplekken worden ingericht à € 500.
  De totale kosten voor 25 werkplekken bedragen € 12.500
  Onze vraag: Hoeveel werkplekken wilt u financieren?

Project 2: Kwalitatief goede zorg blijven leveren

 • Aanleiding en noodzaak
  De gemiddelde kosten voor de ondersteuning van mensen met kanker bedragen bij de Vruchtenburg € 1.125.
  De overheid vergoedt gemiddeld € 950 per cliënt. Dat betekent een tekort van € 140 per cliënt.
  Om adequate zorg te verlenen heeft de Vruchtenburg jaarlijks een tekort van € 126.000 op basis van 900 nieuwe cliënten per jaar.
 • Doel
  Mensen met kanker en of hun naasten kwalitatief goede psychosociale zorg geven.
 • Kosten: € 140 per cliënt
  Onze vraag:  Voor hoeveel cliënten maakt u een kwalitatief goede behandeling mogelijk?

Wat kan de Vruchtenburg u bieden?
Door de Vruchtenburg te sponsoren verbindt u uw naam aan een erkend en professioneel psycho-oncologisch centrum. De Vruchtenburg heeft meerdere locaties en is bekend in de regio Zuid-Holland, Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant. Er zijn mogelijkheden om uw naam, logo en evt. website-adres op onze website, in nieuwsbrieven, het jaarverslag en andere uitingen te vermelden.

De fiscus beschouwt sponsoring (er moet dus een directe tegenprestatie aan verbonden zijn) als een normale kostenpost. Sponsoring is dus volledig fiscaal aftrekbaar.

Wilt u met uw bedrijf  een project sponsoren?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Otto van den Brink, directeur a.i. van de Vruchtenburg, op telefoonnummer
010 – 285 95 94. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.