Met elkaar kwaliteit verbeteren

Bij de Vruchtenburg staat de patiënt centraal. Kwaliteit van zorg wordt beter als verschillende zorgverleners goed met elkaar samenwerken en afstemming zoeken.
Wij zijn daarom altijd op zoek naar (verbeterde) samenwerking in zowel de eerste- als de tweede lijn.

De Vruchtenburg krijgt verwijzingen uit de wijde regio van Zuid Holland, zowel uit alle ziekenhuizen in de regio als vanuit vele huisartsenpraktijken, bedrijfsartsen en thuiszorgorganisaties. Ook verzorgen wij lezingen, workshops en onderwijs voor zowel zorgverleners (medische specialisten, verpleegkundigen, POH-ers etc.) als patiëntenorganisaties.