De diagnose kanker is ingrijpend. Mensen die met kanker te maken krijgen, worden overspoeld met vragen, gedachten en emoties waarmee zij soms geen raad weten. Dat maakt kanker niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk zwaar. Begeleiding door gespecialiseerde hulpverleners kan extra kracht geven. De Vruchtenburg biedt deze begeleiding.

Help ons om mensen met kanker te ondersteunen
De Vruchtenburg kan haar psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten alleen verrichten met financiële steun van derden. De vergoeding van de zorgverzekeraar is niet kostendekkend en de bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg nemen toe.

Stichting Vrienden van de Vruchtenburg heeft als doel om de psychologische steun die de Vruchtenburg biedt, toegankelijk te houden voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker, ongeacht leeftijd of stadium van ziekte.

Hoe kunt u ons helpen?
• Donateur worden
• Nalatenschap
• Schenking in natura
• Sponsoring