De diagnose kanker is ingrijpend. Mensen die met kanker te maken krijgen, worden overspoeld met vragen, gedachten en emoties waarmee zij soms geen raad weten. Dat maakt kanker niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk zwaar. Begeleiding door gespecialiseerde hulpverleners kan extra kracht geven. De Vruchtenburg biedt deze begeleiding.

Help ons om mensen met kanker te ondersteunen

De Vruchtenburg kan haar psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten alleen verrichten met financiële steun van derden. De vergoeding van de zorgverzekeraar is niet kostendekkend en de bezuinigingen op de Geestelijke Gezondheidszorg nemen toe.

Stichting Vrienden van de Vruchtenburg heeft als doel om de psychologische steun die de Vruchtenburg biedt, toegankelijk te houden voor iedereen die geconfronteerd wordt met kanker, ongeacht leeftijd of stadium van ziekte.

Hoe kunt u ons helpen?

Donateur worden met uw bedrijf

U kunt met uw bedrijf op verschillende manieren donateur worden:

Als bedrijf kunt u een donatie of een schenking doen aan onze steunstichting Vrienden van de Vruchtenburg, eenmalig of via een jaarlijkse vaste afschrijving, klik hier voor meer informatie

Veel bedrijven, scholen of andere organisaties ondersteunen goede doelen om zo gestalte te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de samenleving.
Zo zijn er verschillende mogelijkheden als bedrijf om geld in te zamelen voor het goede doel, zoals bijvoorbeeld:

 • een speciale fundraisingsactie, bijvoorbeeld bij een bedrijfsjubileum.
 • het organiseren van een sport-clinic met uw collega’s en zelf sponsoren werven, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de Vruchtenburg
 • een collectebus op plekken waar uw klanten komen. 
 • inzetten van split-a-gift voor kado’s, kerstgeschenken etc.Lees hier meer over split-a-gift

Zakelijke giften zijn (deels) fiscaal aftrekbaar. Zo zijn jaarlijkse giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Raadpleeg www.berekenhet.nl/giften/zakelijke-giften.html om de fiscale aftrek van uw gift te berekenen.

Weer aan het werk na kanker, psychologische zorg voor uw collega’s
‘Het is niet altijd voorbij, als de behandeling over is” . Na kanker weer aan het werk, is vaak meer dan ‘gewoon weer aan het werk gaan’. Voor cliënten en naasten heeft de Vruchtenburg een programma ontwikkeld waar onze psychologen de thema’s  re-integratie en werkhervatting behandelen.

Om ons goede werk te kunnen blijven voortzetten hebben wij enorm veel steun nodig. Onze wens is om zoveel mogelijk bedrijven aan ons te binden. Omdat er vanuit de Vruchtenburg weinig  mogelijkheden qua tegenprestatie zijn, bieden wij u graag ons programma  ‘Re-integratie en werkhervatting’ voor uw werknemers aan. Wij bieden u een passende oplossing. Zo helpen wij elkaar, een prachtig initiatief vindt u niet?

Doet u mee? Neem graag contact op met Anouk Derks, 010-2859594 of per mail via anoukderks@devruchtenburg.nl

Nalatenschap

Niet alleen tijdens uw leven, maar ook daarna kunt u de Vruchtenburg steunen.
Dit kan door de steunstichting van de Vruchtenburg ‘Vrienden van de Vruchtenburg’ in uw testament te begunstigen met een legaat of erfstelling.

Bij een erfstelling zal Stichting Vrienden van de Vruchtenburg een percentage van uw nalatenschap erven; bij een legaat kunt u een specifiek bedrag (of goed) nalaten (vergelijkbaar met een schenking).

De Vruchtenburg en de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg hebben de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeven daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen.

Wilt u meer informatie over fiscaal voordelig schenken?
Stuur een mail naar vriendenvan@devruchtenburg.nl en wij nemen met u contact op.

Projecten

Wilt u met uw bedrijf een specifiek project sponsoren of adopteren?
De Vruchtenburg heeft een jaarlijkse wensen- of projectenlijst. Deze projecten zijn verschillend van aard. Zo kunt u een project kiezen wat het beste bij u of bij de kern-activiteiten van uw bedrijf past.

Onze wensen voor 2016 zijn:

Project 1: Vervanging ICT-infrastructuur

 • Aanleiding en noodzaak
  De huidige ICT infra-structuur (server en werkplekken) is verouderd. PC’s werken traag en vallen regelmatig uit.
  Ook kan met de huidige ICT geen E-health aan onze cliënten geboden worden.
  De infrastructuur moet worden vervangen door een nieuwe moderne oplossing.
 • Doel
  Efficiënt en storingsvrij kunnen werken. Het aanbieden en ontwikkelen van diverse E-health programma’s aan cliënten.
 • Kosten
  Naast een jaarlijkse bijdrage aan een ICT bedrijf moeten er 25 werkplekken worden ingericht à € 500.
  De totale kosten voor 25 werkplekken bedragen € 12.500
  Onze vraag: Hoeveel werkplekken wilt u financieren?

Project 2: Kwalitatief goede zorg blijven leveren

 • Aanleiding en noodzaak
  De gemiddelde kosten voor de ondersteuning van mensen met kanker bedragen bij de Vruchtenburg € 1.125.
  De overheid vergoedt gemiddeld € 950 per cliënt. Dat betekent een tekort van € 140 per cliënt.
  Om adequate zorg te verlenen heeft de Vruchtenburg jaarlijks een tekort van € 126.000 op basis van 900 nieuwe cliënten per jaar.
 • Doel
  Mensen met kanker en of hun naasten kwalitatief goede psychosociale zorg geven.
 • Kosten: € 140 per cliënt
  Onze vraag:  Voor hoeveel cliënten maakt u een kwalitatief goede behandeling mogelijk?

Wat kan de Vruchtenburg u bieden?
Door de Vruchtenburg te sponsoren verbindt u uw naam aan een erkend en professioneel psycho-oncologisch centrum. De Vruchtenburg heeft meerdere locaties en is bekend in de regio Zuid-Holland, Zeeland en het westelijk deel van Noord-Brabant. Er zijn mogelijkheden om uw naam, logo en evt. website-adres op onze website, in nieuwsbrieven, het jaarverslag en andere uitingen te vermelden.

De fiscus beschouwt sponsoring (er moet dus een directe tegenprestatie aan verbonden zijn) als een normale kostenpost. Sponsoring is dus volledig fiscaal aftrekbaar.

Wilt u met uw bedrijf  een project sponsoren?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Otto van den Brink, directeur a.i. van de Vruchtenburg, op telefoonnummer
010 – 285 95 94. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden.

Split-a-gift

U kunt ons ook helpen door mee te doen aan Split-a-Gift!
Jij hebt iets te vieren, om wat voor reden dan ook. Jouw gasten willen je (natuurlijk) iets geven. Maar wat? Ondanks al de goede intenties is het voor hun lastig om iets te bedenken. Split-A-Gift biedt de mogelijkheid om op een unieke manier te geven en geeft de wereld daardoor wat extra glans.

Split-A-Gift is een leuke manier om kinderen te leren delen, goede doelen op een veilige manier te steunen en het maakt geven en ontvangen bijzonder.

Kijk voor meer informatie op www.splitagift.com

Word Vriend

Als bedrijf of particulier kunt u vriend worden van onze steunstichting Vrienden van de Vruchtenburg.

U kunt bijvoorbeeld éénmalig een bedrag overmaken op rekening NL94 ABNA 0525967109 van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg.

Het is belangrijk om te weten dat het totale bedrag dat u in één keer doneert aan goede doelen, tussen de 1% (met een minimum van €60,-) en 10% van uw verzamelinkomen voor u fiscaal aftrekbaar is.

Raadpleeg www.berekenhet.nl om uw voordeel uit te rekenen of kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

U kunt ook vaste donateur worden en Stichting Vrienden van de Vruchtenburg machtigen om jaarlijks een bedrag af te laten schrijven.

Vanaf 2014 zijn periodieke schenkingen vanaf € 100,– volledig fiscaal aftrekbaar ( zonder drempel) mits aangegaan voor een periode van 5 jaar.

Voorheen moest hiervoor een notariële akte worden opgesteld, vanaf 2014 geldt deze verplichting niet meer.
Wel vereist de belastingdienst een bewijs van uw schenking. Dit zal door de Vruchtenburg voor u verzorgd worden.

Hoe word ik Vriend Van?

Download de donatiekaart, stuur een mail naar anoukderks@devruchtenburg.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 010 – 285 95 94