Stichting Vrienden van de Vruchtenburg is de naam voor het steunfonds van de Vruchtenburg.
Hierin zijn de voormalige steunfondsen van Stichting de Vruchtenburg, de Dr. LeShan Stichting en Stichting Kees de Ruiter Fonds opgegaan.

Doelstelling
Het doel van de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg is het toegankelijk houden van psychologische zorg voor mensen met kanker en hun naasten.

ANBI
De Stichting Vrienden van de Vruchtenburg heeft de zgn. ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Bestuur van de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg
Het bestuur bestaat uit:

  • De heer drs. M. Havinga, voorzitter
  • De heer ir. B. Tönjann, penningmeester
  • Vacant, secretaris (tijdelijk ingevuld door de heer ir. B. Tönjann)

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Contactgegevens Stichting Vrienden van de Vruchtenburg
Postadres:
Straatweg 171
3054 AD Rotterdam
T 010 – 285 95 94

IBAN nummer NL94 ABNA 0525967109
Fiscaal nummer RSIN: 816854956

Als bedrijf of particulier kunt u Vriend worden van onze steunstichting Vrienden van de Vruchtenburg.

Hieronder vindt u het jaarverslag van de Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2015 en de jaarrekening van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2014-2016
Jaarverslag Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2015

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2014-2015

Jaarrekening Stichting Vrienden van de Vruchtenburg 2015-2016