Basisverzekering
Psychologische zorg door de Vruchtenburg wordt vergoed door de basisverzekering. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de medisch specialist, huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk.

Eigen risico
Houd u er rekening mee dat de zorgverzekeraar per kalenderjaar een verplicht eigen risico van 385 euro (2017) hanteert. Psychologische zorg door de Vruchtenburg telt mee bij het aanspreken van ieders eigen risico. Ook onze verrichtingen (bijvoorbeeld gesprekken over uw behandeling, diagnostisch onderzoek en andere werkzaamheden zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten) tellen mee voor het verplichte eigen risico. Wij declareren deze verrichtingen bij uw verzekeraar. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw zorgverzekeraar.

Ook voor de partner
Krijgt uw partner (of een andere naaste) ook psychologische zorg bij de Vruchtenburg, dan geldt het eigen risico ook voor uw naaste.

Wat is een DBC?
Als u zich inschrijft bij de Vruchtenburg, openen wij voor u een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). Wij leggen uw diagnose en alle activiteiten die wij voor u doen vast in deze DBC. Hierbij kunt u denken aan de tijd die de behandelaar besteedt aan gesprekken met u, maar ook tijd voor verslaglegging in uw dossier, overleg met derden, en telefoongesprekken. Een DBC mag maximaal 365 dagen duren. Duurt de behandeling langer dan openen wij een vervolg-DBC voor u. Het jaar waarin een DBC start, is bepalend voor de berekening van het eigen risico.

Wat is de prijs van een DBC?
Aan elke DBC hangt een prijskaartje. De prijs wordt bepaald door landelijke vastgestelde tarieven voor het totaalpakket van activiteiten rond uw behandeling. Er is dus geen sprake van een prijs per sessie. De landelijke tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): www.nza.nl

Betaling
De Vruchtenburg stuurt de rekening naar uw verzekeringsmaatschappij. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekening. In sommige gevallen kunt u ter informatie een rekeningoverzicht toegestuurd krijgen.

Wat moet u doen?
Voor een correcte administratieve afhandeling is het daarom belangrijk dat u bij uw inschrijving aan ons de juiste verzekeringsgegevens doorgeeft:

  • uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer);
  • uw verzekeringsmaatschappij;
  • ingangsdatum en polisnummer van uw ziektekostenverzekering (kopie zorgpas)

Waarom zo laat een afrekening?
Wij sluiten een DBC pas af als uw behandeling helemaal is afgerond (binnen één jaar) of als u één heel jaar in behandeling bent geweest (bij langdurende behandelingen). Daarom kan het zijn dat u pas na lange tijd een afrekening krijgt van de zorgverzekeraar voor uw behandeling. De startdatum die op de afrekening van uw zorgverzekeraar staat, is niet altijd gelijk aan het moment dat u voor het eerst een afspraak hebt gehad. Wij openen namelijk uw DBC al op het moment van uw inschrijving. Die datum staat dan ook als startdatum op de afrekening.

Afspraak afzeggen
Het kan voorkomen dat u een gemaakte afspraak moet afzeggen door ziekte of overmacht. Geef dit alstublieft zo spoedig mogelijk aan ons door, met vermelding van de reden. Wij kunnen dan op dat tijdstip nog een andere cliënt inplannen.
Indien een afspraak binnen 24 uur of minder dan een werkdag voor het geplande contact wordt afgezegd, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor het contact bij u in rekening te brengen. Deze kosten bedragen €45,- voor een gemiste reguliere afspraak en €90,- voor een intakegesprek of onderzoek.  Deze kosten zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekeraar.