Verwijshulp
Wanneer is een verwijzing naar de Vruchtenburg geïndiceerd? En wat zijn de voorwaarden voor een verwijzing naar de Vruchtenburg, een reguliere GGZ-instelling? 
De drie items die hieronder beschreven worden helpen u om antwoord te geven op bovengenoemde vragen.

Is er een indicatie/behoefte tot (psychologische) begeleiding van mijn patiënt of naaste tijdens en na kanker?
Soms is deze vraag makkelijk te beantwoorden.  In de praktijk bleek echter dat juist de behoefte aan niet-medische begeleiding vaak niet of lastig helder werd in het gesprek met de patiënt. Daarom is er een landelijke richtlijn ontwikkeld: ‘‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’. Onderdeel van de richtlijn is de ‘Lastmeter’.

De lastmeter is een korte vragenlijst die door de patiënt eenvoudig is in te vullen en die ook kan helpen in het gesprek met de patiënt. Klik hier om de Lastmeter te downloaden en te printen.
Op een schaal van nul tot tien kan een cijfer worden gegeven aan de mate van ervaren last. Op de probleemlijst kunnen de specifieke probleemgebieden worden aangegeven.
Bij een score hoger dan 5 is het advies om de patiënt begeleiding aan te bieden.
De lastmeter kan op verschillende momenten en herhaald in het ziekte/-genezingsproces worden gebruikt

Verwijs ik naar de Basis GGZ of naar de Gespecialiseerde GGZ?
Als u besluit uw patiënt te verwijzen moet u een keuze maken of u verwijst naar de Basis- of Gespecialiseerde GGZ.
Onderstaande typering kan u helpen bij deze keuze.

Basis GGZ-typering Gespecialiseerde GGZ-typering
Verwerking van kanker is het hoofdprobleem Verwerking van kanker is het hoofdprobleem
Enkelvoudige problematiek Meervoudige complexe problematiek
Geen interferentie met co-moborditeit (gezins-, werk, persoonlijkheidsproblematiek) Wel interferentie met co-moborditeit (gezins-, werk, persoonlijkheidsproblematiek)
Klachten kunnen wel ernstig zijn (angst, paniek, depressie)  

Wat is de vermoedelijke DSM5-diagnose?
Op uw verwijsformulier moet u een vermoedelijke DSM5-diagnose vermelden.
Bij de meerderheid van onze cliënten is er sprake van één van onderstaande diagnoses:

Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) Stemmingsstoornis door medicijn
Somatoforme stoornis Angststoornis niet anderszins omschreven (NAO)                        
Een stoornis op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of adolescentie (NAO) Depressieve stoornis

Achtergrondinformatie Landelijke richtlijn
De landelijke richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ is evidence based en werd ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO), het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en KWF Kankerbestrijding.

Download hier de Samenvatting detecteren behoefte psychosociale zorg

De gehele richtlijn is na te lezen op de site van oncoline