Doel van de behandeling

Kwaliteit van leven staat bij de Vruchtenburg centraal. Elk mens heeft in meer of mindere mate het vermogen om zich in moeilijke periodes staande te houden. Onze zorg versterkt de eigen weerbaarheid en kracht. De behandeling bij de Vruchtenburg richt zich op de psychische gevolgen van kanker. Ook helpen wij u om te gaan met de en relationele en lichamelijke impact.

Aanvullende zorg op medische behandeling
De zorg van de Vruchtenburg is aanvullend op de medische behandeling. Samenwerking met artsen en verpleegkundigen is bij de Vruchtenburg dan ook de standaard.

Voor wie
De zorg van de Vruchtenburg richt zich op volwassenen met kanker (vanaf 18 jaar), ongeacht de leeftijd, vorm van kanker of stadium van ziekte.
Kanker raakt ook de mensen uit de omgeving. Daarom begeleidt de Vruchtenburg ook de directe naasten, zoals de familieleden, partner en/of kinderen.

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent in onze psychologische zorg kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze vestigingen. Voor alle vormen van begeleiding bij de Vruchtenburg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts.

Zodra wij uw aanmelding ontvangen hebben, sturen wij u een inschrijfpakket toe. Hierin vindt u een inhoudelijke vragenlijst en een brief met verdere informatie over onder andere uw intakegesprek.

Intakeprocedure

Na aanmelding krijgt u van ons enkele vragenlijsten toegezonden. De ingevulde vragenlijsten helpen ons om een inschatting te maken of u bij ons op de juiste plek bent en welke hulp het beste bij u past. Het invullen kost u ongeveer 20-40 minuten. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met één van onze psychologen. Op basis van de aard en ernst van uw klachten en van uw hulpvraag komen wij vervolgens tot een voorstel voor uw behandeling.

  • Het is belangrijk dat wij de door u ingevulde vragenlijsten retour hebben ontvangen voordat u met één van onze psychologen in gesprek gaat.
  • Mocht u niet in staat zijn de vragenlijsten in te vullen dan kunnen wij u daarbij helpen. Geef dit alstublieft aan bij uw aanmelding.
  • Om voor zorg bij de Vruchtenburg in aanmerking te komen hebben wij van u de originele verwijzing van uw arts en een kopie van uw zorgpas en legitimatie nodig.

Wachttijden

De actuele wachttijden van de Vruchtenburg vindt u op de website van de FortaGroep.

De FortaGroep probeert de wachttijden tot een minimum te beperken. U kunt doorgaans snel terecht op de locatie van uw voorkeur. Echter gezien de recente toename in aanmeldingen zijn de wachttijden langer dan u van ons gewend bent.

Mocht de wachttijd op de vestiging van keuze langer zijn dan u fijn vindt, dan kunt u dit aangeven bij het secretariaat. Wij doen ons best u zo snel mogelijk op een andere locatie in te plannen. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Kosten en vergoeding

De Vruchtenburg is onderdeel van de FortaGroep. Behandeling bij de FortaGroep wordt in de meeste gevallen volledig vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij naast een verwijsbrief van uw (huis)arts, uw verzekeringsgegevens nodig. Tevens dienen wij voor aanvang van de behandeling uw identiteit vast te stellen (middels geldig identiteitsbewijs) en uw burgerservicenummer (BSN) vast te leggen. Ons secretariaat helpt u hierbij.

Het wettelijk eigen risico op de zorgverzekering is voor 2018 vastgesteld op €385,- per kalenderjaar. Dit is het maximumbedrag dat door uw zorgverzekeraar wordt gerekend over alle gebruikte zorg in 2018. Dit komt bovenop een eventueel vrijwillig eigen risico dat u heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Krijgt uw partner (of een andere naaste) ook psychologische zorg bij de Vruchtenburg, dan geldt het eigen risico ook voor uw naaste.

De FortaGroep stuurt de rekening naar uw verzekeringsmaatschappij. Uw zorgverzekeraar betaalt de rekening. In sommige gevallen kunt u ter informatie een rekeningoverzicht toegestuurd krijgen.

DBC

Behandelingen in de ambulante GGZ worden vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Aan elke DBC hangt een prijskaartje. De prijs wordt bepaald door landelijke vastgestelde tarieven voor het totaalpakket van activiteiten rond uw behandeling. Er is dus geen sprake van een prijs per sessie. De landelijke tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa): www.nza.nl

Niet verschijnen op een afspraak

Bent u verhinderd voor een afspraak? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door duidelijk uw naam en afspraakgegevens in te spreken op het antwoordapparaat of een e-mail te sturen. De e-mailadressen vindt u op de contactpagina.

Wanneer u niets laat weten dan neemt de behandelaar telefonisch contact met u op. Als de behandelaar u niet kan bereiken krijgt u schriftelijk bericht om binnen twee weken te reageren. Uw dossier wordt afgesloten als u niet reageert of tweemaal niet op een afspraak verschijnt of tweemaal binnen 24 uur afbelt.

Bij te laat afbellen of niet verschijnen, ook vanwege ziekte, wordt €45,- per gemiste afspraak en €90,- per gemiste intake of gemist onderzoek in rekening gebracht.

Privacy

Uw gegevens vallen onder de privacywet. De Vruchtenburg (onderdeel van de FortaGroep) verstrekt geen informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat u daar toestemming voor geeft. Al onze professionals hanteren in hun werk de gedragscodes van de beroepsvereniging zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het privacyreglement van de FortaGroep kunt u downloaden via onze website of kosteloos opvragen bij het secretariaat van een vestiging. Klik hier voor het privacyreglement.

Uw dossier

U kunt u uw persoonlijke dossier van de Vruchtenburg online inzien via MijnFortaGroep. U ontvangt een e-mail van helpdesk@fortagroep.nl om uw account te activeren. Op het gebruik van MijnFortaGroep zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Cliëntenraad

Onze directie wordt geadviseerd door de cliëntenraad. Deze raad is een adviesorgaan zoals voorgeschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De cliëntenraad ondersteunt de directie door gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over zaken als praktijkhuisvesting, behandelmethodes, bejegening, uitbreiding van het behandelaanbod, nieuwe doelgroepen en toegankelijkheid. Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad.

Klachten

Wij doen ons uiterste best voor een uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening. Onverhoopt is het toch mogelijk dat uw behandeltraject niet naar wens verloopt. Bent u niet tevreden, of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het ons weten. U kunt uw klacht of suggesties schriftelijk indienen. Het klachtenreglement van de FortaGroep is te downloaden via onze website of kosteloos op te vragen via het secretariaat van een vestiging.

Klachtencommissie FortaGroep
T.a.v. Yolanda Markesteijn-Blaak, ambtelijk secretaris
Kruisplein 25F, 3014 DB Rotterdam