Stichting de Vruchtenburg biedt psychologisch zorg aan mensen met kanker en hun naasten en biedt zowel Basis- als Gespecialiseerde GGZ.

De gesprekken kunnen individueel zijn en/of in groepsverband. Ook kan de behandeling bestaan uit familie- en/of partnergesprekken. De Vruchtenburg ondersteunt mensen in elke fase van het ziekteproces. Het is mogelijk dat een therapeut van de Vruchtenburg de patiënt thuis bezoekt als daar een medische indicatie voor is.

Naast het bieden van patiëntenzorg biedt de Vruchtenburg ook:

Hulp bij de keuze tot verwijzen
Intercollegiaal overleg
Samenwerking in de regio
Onderzoek