De Vruchtenburg is onderdeel van de FortaGroep en biedt psychologisch zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Het zorgaanbod van de Vruchtenburg bestaat zowel uit Basis- als Gespecialiseerde GGZ.

De gesprekken kunnen individueel zijn en/of in groepsverband. Ook kan de behandeling bestaan uit familie- en/of partnergesprekken. De Vruchtenburg ondersteunt mensen in elke fase van het ziekteproces. Het is mogelijk dat een therapeut van de Vruchtenburg de patiënt thuis bezoekt als daar een medische indicatie voor is.

De wachttijden zijn doorgaans kort.

Ons model verwijsformulier vindt u hier.

Tijdens de behandeling is overleg met de behandelaar laagdrempelig mogelijk. Bij toestemming van de patiënt ontvangt u tenminste het intakeverslag en de ontslagbrief.

Voor overleg kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

  • Rotterdam: 010 – 285 95 94
  • Leiden: 071 – 361 62 60

Algemene vragen kunt u ook via e-mail stellen: info@devruchtenburg.nl

De Vruchtenburg is niet bereikbaar buiten kantoortijden. Voor acute hulp graag direct contact opnemen met de acute dienst in uw regio.

De Vruchtenburg deelt haar expertise op het gebied van de psychologische zorg graag en biedt daarom regelmatig trainingen, lezingen en workshops aan.

Ook verzorgen wij trainingen op maat. Deze kunnen in company worden gegeven worden of op één van de locaties van de Vruchtenburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maja Stulemeijer via telefoon: (010) 285 95 94