Psychologische zorg bij de Vruchtenburg kan bestaan uit individuele-, groeps-, familie-, en/of partnergesprekken.
Ook is het mogelijk dat u door meerdere behandelaars behandelt gaat worden. De individuele zorg die de Vruchtenburg biedt kan bestaan uit:

Individuele gesprekken met een psycholoog
Bij individuele gesprekken komt alles aan bod wat voor de cliënt in deze periode belangrijk is. De cliënt bepaalt zelf waarover hij of zij wil praten, zoals bijvoorbeeld over hoe hij of zij kan leren omgaan met de ziekte en de gevolgen van de behandeling. Heel vaak komen ook zingevingsvragen en zelfinzicht aan bod. De psycholoog helpt bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en gevoelens. De psycholoog geeft ook praktische adviezen, bijvoorbeeld over hoe u goed voor uzelf kunt zorgen.

Haptotherapie
Haptotherapie gaat over het mens als geheel, met het lichaam als aangrijpingspunt. Het is voor elk mens belangrijk dat denken en voelen met elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht kan verstoord zijn bij mensen met kanker. Met haptotherapie kan dit hersteld worden, door het vrijmaken van geblokkeerde emoties. Via gerichte aanrakingen wordt men zich (weer) bewust van lichamelijke spanningen. Hierdoor kunnen ook de bijbehorende emoties vrijkomen en verwerkt worden.

Kunstzinnige therapie
Creatieve expressie kan helpen bij het verwerken van ervaringen van pijn, rouw en verdriet. In Nederland zijn al veel positieve ervaringen opgedaan in de gezondheidszorg met deze vorm van therapie. Bij de Vruchtenburg kunnen de cliënten tekenen, schilderen en boetseren. Dit kan helpen bij verwerking, omdat bij creatieve uitingen het hart, de ziel, de zintuigen én het intellect worden aangesproken. Ook kinderen van ouders met kanker kunnen bij ons creatieve therapie doen.

Re-integratie naar werk
De vragen die mensen die kanker hebben (gehad) kunnen variëren van zorgen over de betekenis van werk in je leven nu, of de wens om van werk te veranderen, tot het uit noodzaak op zoek moeten naar ander of aangepast werk. Ook in een werkhervattingtraject kunnen mensen tegen allerlei onverwachte situaties aanlopen die zij graag met iemand willen bespreken. De loopbaanadviseur van de Vruchtenburg zoekt samen met u naar (nieuwe) mogelijkheden en oplossingen.

Hieronder vindt u een overzicht van het aanbod van groepsgesprekken/training bij de Vruchtenburg.

Aandacht gerichte cognitieve training
Deze training is bedoeld voor mensen die willen leren met aandacht in het leven te staan en bewust om te gaan met stressgerelateerde klachten. Het is bekend dat veel mensen met kanker stress ondervinden van hun ziekte. In deze training leert u om de invloed van grote spanning op uw leven te beperken, waardoor u meer rust gaat ervaren.
In de training komen onder andere aan de orde: bewust worden van lichamelijke gewaarwordingen; ademhaling; zicht krijgen op patronen van denken en handelen; omgaan met angst, pijn en vermoeidheid; mentale en fysieke ontspanning.

Verder na kanker
Dit is een gespreksgroep voor mensen die na kanker de draad van hun leven weer op willen pakken. Deze training helpt mensen een basis te leggen voor hun verwerking en hun eigen kracht te vergroten. Dat gebeurt onder andere door middel van lotgenotencontact en ontspanningsoefeningen.
Het programma omvat een serie van 6 wekelijkse bijeenkomsten over onderwerpen zoals de draad weer oppakken, het omgaan met vermoeidheid, spanningen, communicatie met anderen, werk en overige onderwerpen die de cliënten raken.
Deze groep start bij voldoende aanmeldingen op locatie Leiden. Heeft u interesse? Bespreekt u dit dan tijdens de intake.