Psychologische zorg bij de Vruchtenburg kan bestaan uit individuele-, groeps-, familie-, en/of partnergesprekken. Ook is het mogelijk dat u door meerdere behandelaars behandeld gaat worden.

De individuele begeleiding bij de vruchtenburg kan bestaan uit:

Individuele gesprekken met een psycholoog
Bij individuele gesprekken komt alles aan bod wat voor de cliënt in deze periode belangrijk is. De cliënt bepaalt zelf waarover hij of zij wil praten, zoals bijvoorbeeld over hoe hij of zij kan leren omgaan met de ziekte en de gevolgen van de behandeling. Heel vaak komen ook zingevingsvragen en zelfinzicht aan bod. De psycholoog helpt bij het ordenen van de stroom van vragen, gedachten en gevoelens. De psycholoog geeft ook praktische adviezen, bijvoorbeeld over hoe u goed voor uzelf kunt zorgen.

Haptotherapie
Haptotherapie gaat over het mens als geheel, met het lichaam als aangrijpingspunt. Het is voor elk mens belangrijk dat denken en voelen met elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht kan verstoord zijn bij mensen met kanker. Met haptotherapie kan dit hersteld worden, door het vrijmaken van geblokkeerde emoties. Via gerichte aanrakingen wordt men zich (weer) bewust van lichamelijke spanningen. Hierdoor kunnen ook de bijbehorende emoties vrijkomen en verwerkt worden.

Kunstzinnige therapie
Creatieve expressie kan helpen bij het verwerken van ervaringen van pijn, rouw en verdriet. In Nederland zijn al veel positieve ervaringen opgedaan in de gezondheidszorg met deze vorm van therapie. Bij de Vruchtenburg kunnen de cliënten tekenen, schilderen en boetseren. Dit kan helpen bij verwerking, omdat bij creatieve uitingen het hart, de ziel, de zintuigen én het intellect worden aangesproken. Ook kinderen van ouders met kanker kunnen bij ons creatieve therapie doen.

Re-integratie naar werk
De vragen die mensen die kanker hebben (gehad) kunnen variëren van zorgen over de betekenis van werk in je leven nu, of de wens om van werk te veranderen, tot het uit noodzaak op zoek moeten naar ander of aangepast werk. Ook in een werkhervattingtraject kunnen mensen tegen allerlei onverwachte situaties aanlopen die zij graag met iemand willen bespreken. De loopbaanadviseur van de Vruchtenburg zoekt samen met u naar (nieuwe) mogelijkheden en oplossingen.