De Vruchtenburg, leven met kanker

– De Vruchtenburg zorgt voor kwaliteit van leven in iemands moeilijkste tijd –

Stichting De Vruchtenburg, opgericht in 2003, biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Zij  begeleidt mensen die op welke manier dan ook met kanker geconfronteerd zijn (geweest), ongeacht de ziektefase en prognose. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de kwaliteit van leven zoveel mogelijk behouden blijft of mogelijk zelfs verbetert. De Vruchtenburg biedt diverse vormen van begeleiding, zowel individueel als in groepen. Allemaal met grote betrokkenheid en genegenheid. De Vruchtenburg vult met haar aanbod de reguliere (medische) zorg aan. In 2012 bood De Vruchtenburg aan ruim 1000 cliënten haar begeleiding aan.

Naast psychologische zorg, verricht zij ook wetenschappelijk onderzoek en biedt zij bij- en nascholing aan artsen en verpleegkundigen werkzaam in de oncologie.

Van de 12000 potentiële cliënten in onze regio helpt De Vruchtenburg er op dit moment ruim 1000 , groei is dus noodzakelijk. De recente overheidsbezuinigingen hebben grote invloed op de financiële situatie van De Vruchtenburg. Door deze overheidsbezuinigingen is de vergoeding niet meer toereikend. Zo financiert De Vruchtenburg voor een belangrijk deel de (na)zorg aan partners en kinderen nu bijvoorbeeld zelf. Deze (na)zorg valt voor een groot deel niet meer onder de vergoeding van de zorgverzekeraar. Tegelijkertijd past deze dusdanig binnen het gedachtegoed van kwaliteit van leven  voor alle cliënten en hun naasten dat wij niet kunnen accepteren dat zoiets belangrijks door bezuinigingen niet meer mogelijk is.

Daarnaast is de ambitie van De Vruchtenburg om te groeien, vestigingen te openen in Zeeland en Den Haag, een kinderpraktijk te starten en meer onderzoek te verrichten.

Aanvullende financiering is hard nodig. Uw donatie helpt onze stichting het werk te doen waarmee we al zo veel mensen  hebben kunnen helpen. En meer mensen met kanker kunnen begeleiden. En onze kwaliteit te behouden. En om te kunnen groeien.