Wij zoeken een GZ- en klinisch psycholoog

Vacature GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog voor zorg aan mensen met kanker (beiden minimaal 24 uur)

De Vruchtenburg is een gespecialiseerd behandelcentrum voor psycho-oncologische zorg met diverse locaties in de regio’s Rotterdam en Leiden. Wij bieden zowel basis GGZ als gespecialiseerde GGZ. Onze deskundige zorg is bestemd voor (ex-) kankerpatiënten en hun naasten, ongeacht de aard en de ernst van de ziekte, de fase van behandeling of het perspectief dat men heeft. Het versterken van de eigen kracht en kwaliteit van leven staan centraal. De Vruchtenburg staat voor een prettige sfeer, een gevarieerd en deskundig zorgaanbod en een persoonlijke benadering.

De Vruchtenburg biedt individuele behandelingen, groepsbegeleiding, familie- en/of partnergesprekken, haptonomie, kunstzinnige therapie en ondersteuning bij revalidatie- en reïntegratietrajecten. Wij zoeken voortdurend aansluiting bij de standaard oncologische zorg. Dit betekent dat er samengewerkt wordt met de reguliere instanties in de gezondheidszorg zoals ziekenhuizen, inloophuizen, huisartsen en hospices. De psycho-oncologie is een boeiend vakgebied dat volop in ontwikkeling is.

Wij zoeken een ervaren GZ-psycholoog en een Klinisch psycholoog voor een aanstelling van minimaal 24 uur. Naast het doen van (vervolg)intakes en het uitvoeren van behandelingen zullen beiden als hoofdbehandelaar nauw samenwerken met andere disciplines binnen het multidisciplinaire team. Van de Klinisch psycholoog wordt daarnaast een actieve bijdrage verwacht aan beleidstaken waaronder het verder ontwikkelen van het zorgaanbod en kwaliteitsmanagement.

Wij vragen:
– een GZ-psycholoog + een Klinisch psycholoog (beiden met BIG- registratie)
– een ruime werk- en levenservaring
– ervaring met psychosomatiek
– affiniteit met oncologie
– registratie in het NVPO deskundigen bestand of het gevolgd hebben van de RINO-NVPO-leergang Psychosociale
Oncologie strekt tot aanbeveling
– in bezit van rijbewijs, i.v.m. huisbezoeken

Wij bieden:
– een enthousiast, veelzijdig en deskundig team
– een prachtige werkomgeving
– bij- en nascholing w.o. supervisie en intervisie
– betaling conform CAO GGZ

Meer informatie over De Vruchtenburg kunt u vinden op www.devruchtenburg.nl. Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Otto van den Brink, directeur a.i. via tel. 06-55 23 38 32/ 010-285 09 94 of met Maja Stulemeijer, hoofd therapie via tel. 010-285 95 94.
Uw sollicitatie kunt u per email richten aan ottovandenbrink@devruchtenburg.nl