Als bedrijf of particulier kunt u vriend worden van onze steunstichting Vrienden van de Vruchtenburg.

U kunt bijvoorbeeld éénmalig een bedrag overmaken op rekening NL94 ABNA 0525967109 van Stichting Vrienden van de Vruchtenburg.

Het is belangrijk om te weten dat het totale bedrag dat u in één keer doneert aan goede doelen, tussen de 1% (met een minimum van €60,-) en 10% van uw verzamelinkomen voor u fiscaal aftrekbaar is.

Raadpleeg www.berekenhet.nl om uw voordeel uit te rekenen of kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl/giften

U kunt ook vaste donateur worden en Stichting Vrienden van de Vruchtenburg machtigen om jaarlijks een bedrag af te laten schrijven.

Vanaf 2014 zijn periodieke schenkingen vanaf € 100,– volledig fiscaal aftrekbaar ( zonder drempel) mits aangegaan voor een periode van 5 jaar.

Voorheen moest hiervoor een notariële akte worden opgesteld, vanaf 2014 geldt deze verplichting niet meer.
Wel vereist de belastingdienst een bewijs van uw schenking. Dit zal door de Vruchtenburg voor u verzorgd worden.

Download hier de donatiekaart, stuur een mail naar anoukderks@devruchtenburg.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer: 010 – 285 95 94