Uw behandeling bij de Vruchtenburg

Bij de Vruchtenburg zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk: individueel, met uw partner, met het gezin, in groepsverband en ook zorg aan huis. Naast gesprekken is het mogelijk om aanvullend kunstzinnige therapie of lichaamsgerichte therapie te volgen. Of om thuis aan de slag te gaan met gerichte e-healthprogramma’s van Therapieland.

Welke therapie, of combinatie van therapieën, voor u het meest geschikt is, komt aan de orde in het intakegesprek. Uw eigen wensen en voorkeuren spelen daarbij natuurlijk een rol. We komen op basis van de aard en ernst van uw klachten en de aard van uw hulpvraag tot een behandelvoorstel.

Individuele behandeling

Individuele behandeling is er zowel voor mensen die zelf kanker hebben (gehad) als voor naasten en nabestaanden. De behandeling wordt afgestemd op uw vragen en behoeften. U kunt alleen komen, maar ook samen met uw partner of uw gezin. De individuele behandeling kan op verschillende manieren worden ingezet: face-to-face of via begeleide internetbehandeling of een combinatie daarvan. Kinderen en jongeren die worstelen met de impact van kanker in hun omgeving worden behandeld door een gespecialiseerde kinder- en jeugdpsycholoog, meestal in samenwerking met onze ervaren kunstzinnig therapeut.

Samen met u wordt gezocht naar hoe u op uw eigen manier kunt omgaan met de gevolgen van kanker. Hoe vergroot u uw veerkracht, hanteert u angst en spanning, welke invloed heeft kanker op uw relaties en hoe geeft u antwoord op vragen over zingeving? Het doel is om klachten te verminderen en uw evenwicht te hervinden. De basis van veel behandelingen vormt cognitieve gedragstherapie. In deze behandelmethode leert u om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. Daarnaast hebben de therapeuten hun eigen expertise in diverse vormen van behandelingen, zoals Acceptance and Commitment Therapy, existentiële therapie en traumabehandeling (o.a. EMDR).

Aanvullende individuele behandelingen

 • Haptotherapie: haptotherapie gaat over het mens als geheel, met het lichaam als aangrijpingspunt. Het is voor elk mens belangrijk dat denken en voelen met elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht kan verstoord zijn bij mensen met kanker. Met haptotherapie kan dit hersteld worden, door het vrijmaken van geblokkeerde emoties. Via gerichte aanrakingen wordt men zich (weer) bewust van lichamelijke spanningen. Hierdoor kunnen ook de bijbehorende emoties vrijkomen en verwerkt worden. Ook kan deze benadering helpen om uw belastbaarheidsgrenzen beter te leren kennen en daar naar te luisteren. Dit helpt om een nieuwe, passende balans te vinden tussen inspanning en rust zodat vermoeidheidsklachten verminderen of beter gehanteerd kunnen worden.
  Locaties: Rotterdam Straatweg, Rotterdam Zorgboulevard.
 • Kunstzinnige therapie: creatieve expressie kan helpen bij het verwerken van ervaringen van pijn, rouw en verdriet. In Nederland zijn al veel positieve ervaringen opgedaan in de gezondheidszorg met deze vorm van therapie. Bij de Vruchtenburg kunnen de cliënten tekenen, schilderen en boetseren. Dit kan helpen bij verwerking, omdat bij creatieve uitingen het hart, de ziel, de zintuigen én het intellect worden aangesproken. Ook kinderen van ouders met kanker kunnen bij ons kunstzinnige therapie doen.
  Locatie: Rotterdam Straatweg.

Groepsbehandeling

De behandelgroepen bestaan uit vijf tot tien deelnemers. Gedurende een aantal weken komt de groep één of tweewekelijks bij elkaar. Contact met lotgenoten biedt herkenning en saamhorigheid. Iedereen die in de groep zit heeft immers met kanker te maken (gehad).

 • Zingevingsgerichte groepsbehandeling: Na de diagnose en behandeling van kanker krijgen veel mensen te maken met grote veranderingen en onzekerheden in hun leven, ook als de behandeling gericht is op genezing. Het kan gaan om veranderingen of verlies op levensgebieden zoals identiteit, werk, relaties en fysieke gezondheid. Het gevoel van zingeving kan hierdoor fundamenteel veranderen. Zingevingsvragen die vaak worden gezien zijn: ‘Ik weet niet meer wie ik ben’ of ‘Waar doe ik het nog voor als er zoveel veranderd is?’.
  In deze groep onderzoekt u samen met lotgenoten mogelijke bronnen van zingeving. Uiteraard is er ruimte en aandacht voor het uitwisselen van ervaringen met lotgenoten.
  Deze groep is bestemd voor mensen na een curatieve behandeling voor kanker. In eerder onderzoek is deze methode effectief gebleken voor mensen met kanker.
  Locaties: Rotterdam Straatweg, Leiden
 • Cognitieve Gedragstherapie met aandachtstraining: deze behandeling is bedoeld voor mensen die willen leren met aandacht in het leven te staan en bewust om te gaan met stressgerelateerde klachten. Het is bekend dat veel mensen met kanker stress ondervinden van hun ziekte. In deze training leert u om de invloed van grote spanning op uw leven te beperken, waardoor u meer rust gaat ervaren.
  In de behandeling komen onder andere aan de orde: bewust worden van lichamelijke gewaarwordingen; ademhaling; zicht krijgen op patronen van denken en handelen; omgaan met angst, pijn en vermoeidheid; mentale en fysieke ontspanning.
  Locaties: Rotterdam Straatweg.
 • Verder na kanker: Dit is een behandelgroep voor mensen die na kanker de draad van hun leven weer op willen pakken. Deze training helpt mensen een basis te leggen voor hun verwerking en hun eigen kracht te vergroten. Dat gebeurt onder andere door middel van lotgenotencontact en ontspanningsoefeningen.
  Het programma omvat een serie van 6 wekelijkse bijeenkomsten over onderwerpen zoals de draad weer oppakken, het omgaan met vermoeidheid, spanningen, communicatie met anderen, werk en overige onderwerpen die de cliënten raken.
  Deze groep start bij voldoende aanmeldingen, op locatie Rotterdam Straatweg en Leiden.

Behandeling aan huis

Als Vruchtenburg willen we dicht bij de mens met kanker en dienst naasten staan, letterlijk en figuurlijk. Gezien de vaak grote impact van de ziekte en het behandeltraject op iemands lichamelijk en emotioneel functioneren, kan de behandeling op indicatie ook (deels) aan huis plaatsvinden. Cliënten die door hun gezondheidsbeperking niet gehaald of gebracht kunnen worden komen hiervoor in aanmerking. Hierbij kunt u denken aan cliënten in de laatste levensfase of cliënten die verblijven in een hospice, verpleeghuis of ziekenhuis.

Het aantal gesprekken

De duur van de behandeling varieert afhankelijk van de zwaarte van de psychische problematiek. Een behandeling van lichte tot matige psychische problemen gebeurt in de basis GGZ. Een behandeling in de basis GGZ biedt na de intake ruimte aan ongeveer 7 gesprekken. Bij zwaardere psychische problemen vindt behandeling plaats in de specialistische GGZ. Er is dan ruimte voor meer gesprekken.